Катедра "Финанси"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 29 ноември 2019 23:10

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи

Сроковете за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук.