Катедра "Финанси"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 21 април 2019 23:22

ОКС Магистър

Катедра „Финанси” предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и дистанционна форма на обучение.

Съвместно с катедра "МИО" катедра „Финанси” предлага обучение в магистърските програми  „Международни финанси и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма „Макроикономика и финанси“ съвместно с катедра „Икономикс“.

Повече информация за магистърските специалности на катедра "Финанси" може да намерите тук.