Катедра "Финанси"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Март 2018 г.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Март 2018 г.

26.2.2018 г. 18:10:51 ч.

Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Март 2018 г.

Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Март 2018 г.

26.2.2018 г. 18:07:45 ч.

Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси"

Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси"

26.10.2017 г. 12:30:36 ч.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Октомври 2017 г.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Октомври 2017 г.

9.10.2017 г. 17:27:15 ч.

Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Октомври 2017 г.

Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Октомври 2017 г.

11.9.2017 г. 10:47:17 ч.

Държавен изпит на специалност "Финанси"

Държавен изпит на специалност "Финанси"

6.9.2017 г. 00:00:00 ч.

Национален конкурс „Млад икономист 2017 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „Икономическото неравенство в 21 век“

Национален конкурс „Млад икономист 2017 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „Икономическото неравенство в 21 век“

11.4.2017 г. 22:33:54 ч.

Правила за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС

Правила за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС

15.2.2017 г. 21:21:32 ч.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите

График за раздаване на рецензиите на дипломантите

20.6.2016 г. 00:00:00 ч.

 Информация от отдел „Студенти-магистър“  - редовно обучение  за дипломиралите се на 31.03.2016 г.

Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г.

31.5.2016 г. 22:29:09 ч.