Катедра "Финанси"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
ВАЖНО! Промяна в датата на Защита на дипломни работи

ВАЖНО! Промяна в датата на Защита на дипломни работи

16.3.2020 г. 09:15:38 ч.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за ДИПЛОМАНТИТЕ  за Защита на дипломни работи – м.Март 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи – м.Март 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

12.3.2020 г. 17:50:51 ч.

ИНФОРМАЦИЯ  за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г.

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г.

10.1.2020 г. 12:58:22 ч.

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи

29.11.2019 г. 23:01:39 ч.

Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България

Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България

29.11.2019 г. 22:59:27 ч.

Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си

Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си

29.11.2019 г. 22:56:15 ч.

Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" на 25.11.2019г. от 16,30 часа.

Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" на 25.11.2019г. от 16,30 часа.

5.11.2019 г. 22:46:35 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2019 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2019 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

9.10.2019 г. 22:36:12 ч.

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи

20.9.2019 г. 22:54:34 ч.

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г.

29.7.2019 г. 21:47:18 ч.