Катедра "Финанси"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
ИНФОРМАЦИЯ  за Предаване на дипломните работи от дипломантите  и  за Раздаване на рецензиите на дипломантите  за защита през м. Юли 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ за Предаване на дипломните работи от дипломантите и за Раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2019 г.

24.4.2019 г. 20:42:25 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

8.3.2019 г. 02:34:03 ч.

ИНФОРМАЦИЯ  за Държавния изпит на студентите от ІV курс  на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

1.2.2019 г. 17:50:22 ч.

Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

27.11.2018 г. 17:19:39 ч.

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи през 2019 г.

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи през 2019 г.

1.11.2018 г. 00:00:00 ч.

Информация за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2018 година  на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“  – редовно обучение

Информация за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

15.10.2018 г. 00:00:00 ч.

Срокове за Защита на дипломна работа – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение

Срокове за Защита на дипломна работа – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение

18.9.2018 г. 11:01:48 ч.

Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс  на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

19.7.2018 г. 00:00:00 ч.

График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2018 г.

График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2018 г.

11.5.2018 г. 15:51:52 ч.

Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс  на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

11.5.2018 г. 14:13:46 ч.