Катедра "Финанси"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие asc
 Информация от отдел „Студенти-магистър“  - редовно обучение  за дипломиралите се на 31.03.2016 г.

Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г.

31.5.2016 г. 22:29:09 ч.

Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си

Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си

29.11.2019 г. 22:56:15 ч.

Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси"

Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси"

26.10.2017 г. 12:30:36 ч.

График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2018 г.

График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2018 г.

11.5.2018 г. 15:51:52 ч.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите

График за раздаване на рецензиите на дипломантите

20.6.2016 г. 00:00:00 ч.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Март 2018 г.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Март 2018 г.

26.2.2018 г. 18:10:51 ч.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Октомври 2017 г.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Октомври 2017 г.

9.10.2017 г. 17:27:15 ч.

Държавен изпит на специалност "Финанси"

Държавен изпит на специалност "Финанси"

6.9.2017 г. 00:00:00 ч.

Заявление за избор на научен ръководител за защита на дипломна работа през м. Октомври 2016 г.

Заявление за избор на научен ръководител за защита на дипломна работа през м. Октомври 2016 г.

15.4.2016 г. 16:53:57 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

8.3.2019 г. 02:34:03 ч.