Катедра "Финанси"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване asc дата обновяване заглавие
Заявление за избор на научен ръководител за защита на дипломна работа през м. Октомври 2016 г.

Заявление за избор на научен ръководител за защита на дипломна работа през м. Октомври 2016 г.

15.4.2016 г. 16:53:57 ч.

 Информация от отдел „Студенти-магистър“  - редовно обучение  за дипломиралите се на 31.03.2016 г.

Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г.

31.5.2016 г. 22:29:09 ч.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите

График за раздаване на рецензиите на дипломантите

20.6.2016 г. 00:00:00 ч.

Правила за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС

Правила за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС

15.2.2017 г. 21:21:32 ч.

Национален конкурс „Млад икономист 2017 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „Икономическото неравенство в 21 век“

Национален конкурс „Млад икономист 2017 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „Икономическото неравенство в 21 век“

11.4.2017 г. 22:33:54 ч.

Държавен изпит на специалност "Финанси"

Държавен изпит на специалност "Финанси"

6.9.2017 г. 00:00:00 ч.

Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Октомври 2017 г.

Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Октомври 2017 г.

11.9.2017 г. 10:47:17 ч.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Октомври 2017 г.

График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Октомври 2017 г.

9.10.2017 г. 17:27:15 ч.

Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси"

Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси"

26.10.2017 г. 12:30:36 ч.

Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Март 2018 г.

Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Март 2018 г.

26.2.2018 г. 18:07:45 ч.