Катедра "Финанси"

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

петък, 01 февруари 2019 17:50

Разглеждате снимки от ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

Вижте пълен текст на ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

Галерия снимки от ИНФОРМАЦИЯ  за Държавния изпит на студентите от ІV курс  на специалност "Финанси ...