Катедра "Финанси"

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г.

понеделник, 29 юли 2019 21:47

ИНФОРМАЦИЯ

 

за Държавния изпит на студентите от

специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“,

редовно обучение през м.Септември 2019г.

 

=> След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.

=> Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 20.09.2019 г. от 09,00 часа в Тестови център.

 

=> Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" в периода от 16.09.2019г. до 19.09.2019г. от 9,00 до 15,00 часа - гише 15.

Заявлението е по образец.

При подаването на заявлението се предават и две снимки паспортен формат.

=> Времетраенето на изпита е 90 минути.

=> Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/

=> На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".

 

29.07.2019г.                                                               катедра „Финанси“

Галерия снимки от ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от  специалност "Финанси" – ОКС „Бак ...