Катедра "Финанси"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за предаване на готовите и подписани дипломни работи за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение

понеделник, 29 юли 2019 21:24

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

За   П р е д а в а н е

на готовите и подписани дипломни работи

за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година

на студентите от всички магистърски специалности

към катедра „Финанси“ - редовно обучение

 

 Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2019 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните дати:

 

24.09.2019г. /вторник/            от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

25.09.2019г. /сряда/                 от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

26.09.2019г. /четвъртък/         от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

и 27.09.2019г. /петък/             от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

 

Защитата на дипломните работи ще се проведе в периода от  21.10.2019 г. до  31.10.2019г.  Датата или датите ще бъдат обявени до 17.10.2019г. на информационното табло.


Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м.март 2020 г. е до 25.10.2019г.

 

 

  29.07.2019г.                                                          катедра „Финанси“

Галерия снимки от И Н Ф О Р М А Ц И Я за предаване на готовите и подписани дипломни работи  за ДИ  ...