Катедра "Финанси"

ИНФОРМАЦИЯ за Предаване на дипломните работи от дипломантите и за Раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2019 г.

сряда, 24 април 2019 20:42

ИНФОРМАЦИЯ

за Предаване на дипломните работи от дипломантите   и

за Раздаване на рецензиите на дипломантите

за защита през м. Юли 2019 г.

 

СРОКОВЕ

за Защита на дипломна работа – м.ЮЛИ  2019 година

на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение

 

 

 • Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г.

Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните дати:

03.06.2019г. /понеделник/      от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

04.06.2019г. /вторник/            от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

05.06.2019г. /сряда/                 от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

06.06.2019г. /четвъртък/       от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

и 07.06.2019г. /петък/             от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

 

Защитата на дипломните работи ще се проведе в периода от  01.07.2019 г. до  05.07.2019г.  Датата или датите ще бъдат обявени до 11.06.2019г. на информационното табло.

 Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на 24.06.2018г. на информационното табло след 19 часа.

            Дипломантите получили отрицателни рецензии не се допускат до защита на дипломна работа през м.Юли 2019 година. Дипломантите получават екземпляр от отрицателната рецензия в указаните дати.

            При получаване на отрицателна рецензия и на оценка Слаб (2) на защитата са възможни следните варианти:

-  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него); 

избор на нова тема и нов научен ръководител. 

Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м.март 2020 г. е до 25.10.2019г.

 

 • Датите за получаване на рецензиите  /положителни и отрицателни/ са както следва:

25.06.2019г. /вторник/    от 10 до 12 часа в кабинет 2046

26.06.2019г. /сряда/         от 10 до 12 часа в кабинет 2046

          Рецензиите могат да се получават и от други лица, не само лично. Лицето, получаващо рецензията на дипломанта, трябва да знае имената на дипломанта и името на научния му ръководител.

 

 •  График-разпределение за определената дата или дати по изпитни комисии и зали ще бъде обявен на 26.06.2019г. след 17 часа на информационното табло. Съставът на изпитните комисии не се обявява.

 Изисквания към явяващите се дипломантите на Защита:

 • Студентите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и студентска книжка, които представят на изпитната комисия.
 • На Държавния изпит „Защита на дипломна работа“ се влиза по желание, а не по последователността на факултетните номера в графика.
 • Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти.
 • Възраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.
 • Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.
 • Залите, обозначени с НК, са в  Нов корпус.

 

     24.04.2019г.                                                                                                                  катедра „Финанси“


Галерия снимки от ИНФОРМАЦИЯ за Предаване на дипломните работи от дипломантите и за Раздаване н ...