Катедра "Финанси"

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

петък, 01 февруари 2019 17:50

ИНФОРМАЦИЯ

за Държавния изпит на студентите от ІV курс

на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

 

След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.

          Държавният Ви изпит ще се проведе на 25.02.2019г.  от 14.00 до 17.00 часа  в Тестови център

Времетраенето на изпита е 90 минути.

Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на молба в отдел „Студенти-бакалавър" - гише 15 от 9,00 до 15,00 часа в периода от 18.02.2019г. до 22.02.2019г.

          При подаването на молбата се предават и две снимки паспортен формат.

          Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/

          На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".

Галерия снимки от ИНФОРМАЦИЯ  за Държавния изпит на студентите от ІV курс  на специалност "Финанси ...