Катедра "Финанси"

Срокове за Защита на дипломна работа – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение

вторник, 18 септември 2018 11:01

Предаване на готовите дипломни работи за защита

през м.Октомври 2018 г.

 

Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2018 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните дати:

25.09.2018г. / вторник /          от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

26.09.2018г. / сряда /               от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

27.09.2018г. / четвъртък /      от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

28.09.2018г. / петък /              от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

 

Защитата на дипломните работи ще се проведе в периода от  22.10.2018 г. до  31.10.2018г.  Точната дата ще бъде обявена на информационното табло и на сайта на катедрата до 17 Октомври, 2018 г.

          След 15.10.2018г. на информационното табло и на сайта на катедрата ще бъде обявена следната информация:

ü Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ 

ü Дати за получаване на рецензиите /положителни и отрицателни/

ü График-разпределение за определената дата и/или дати по изпитни комисии и зали 

ü Изисквания към явяващите се дипломантите на Защита

 

Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м.март-април 2019 г. е до 26.10.2018г.

 

17.09.2018г.                                                                  катедра „Финанси“

Галерия снимки от Срокове за Защита на дипломна работа – м.Октомври 2018 година на студентите от в ...