Катедра "Финанси"

Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

четвъртък, 19 юли 2018 0:00

ИНФОРМАЦИЯ

 

за Държавния изпит на студентите от ІV курс

на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

 

 

След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.

 

Държавният Ви изпит ще се проведе на 01.10.2018г.  от 09,00 часа в Тестови център.

 

Явяването на държавен изпит става въз основа на подаване на молба в отдел „Студенти-бакалавър" - гишета 14 и 15 от 9 до 15 часа в периода от 10.09.2018г. до 21.09.2018г.

 

При подаването на молбата се предават и две снимки паспортен формат.

 

 

Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/

 

 

На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".

 

 

10.07.2018г.                                                                                       катедра“Финанси“

Галерия снимки от Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс  на специалност "Финанси" ...