Катедра "Финанси"

График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2018 г.

петък, 11 май 2018 15:51

СРОКОВЕ

за Защита на дипломна работа – м.ЮЛИ  2018 година

на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение

 

 

 •  Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2018 г.

Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли 2018 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните дати:

01.06.2018г. /петък/               от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

04.06.2018г. /понеделник/    от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

05.06.2018г. /вторник/           от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

06.06.2018г. /сряда/               от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

и 07.06.2018г. /четвъртък/    от 10.00 до 12.00  часа в кабинет 2046

 

 • Защитата на дипломните работи ще се проведе в периода от  02.07.2018 г. до  06.07.2018г.  Датата ще бъде обявена до 15.06.2018г.

 

 • Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на 20.06.2018г. на информационното табло след 15 часа.

            Дипломантите получили отрицателни рецензии не се допускат до защита на дипломна работа през м.Юли 2018 година. Дипломантите получават екземпляр от отрицателна рецензия в указаните дати.

            При получаване на отрицателна рецензия и на оценка Слаб (2) на защитата са възможни следните варианти:

преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него); 

- избор на нова тема и нов научен ръководител. 

Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м.март 2019 г. е до 26.10.2018г.

 

 • Датите за получаване на рецензиите /положителни и отрицателни/ са както следва:

21.06.2018г./четвъртък/        от 10 до 12 часа в кабинет 2046

22.06.2018г./петък/                от 10 до 12 часа в кабинет 2046

25.06.2018г./понеделник/     от 10 до 12 часа в кабинет 2046

 

Рецензиите могат да се получават и от други лица, не само лично. Лицето, получаващо рецензията на дипломанта, трябва да знае имената на дипломанта и името на научния му ръководител.

 

 •  График-разпределение за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявена на 25.06.2018г. след 17 часа на информационното табло. Съставът на изпитните комисии не се обявява.

 

Изисквания към явяващите се дипломантите на Защита:

 

 • Студентите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и студентска книжка, които представят на изпитната комисия.
 • На Държавния изпит „Защита на дипломна работа“ се влиза по желание, а не по последователността на факултетните номера в графика.
 • Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти.
 • Възраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.
 • Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.
 • Залите, обозначени с НК, са в  Нов корпус.

 

 

 

11.05.2018г.                                                                                                                катедра „Финанси“

Галерия снимки от График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на диплома ...