Катедра "Финанси"

Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

вторник, 18 юни 2019 21:02 /
Начало:
понеделник, 08 юли 2019 14:00
Край:
понеделник, 08 юли 2019
Място:
ТЦ, УНСС
Подробности:

След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.

  • Държавният изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 08.07.2019 г. от 14,00 часа в Тестови център.
  • Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" в периода от 24.06.2019г. до 04.07.2019г. от 9,00 до 15,00 часа - гише 15.

Заявлението е по образец.

При подаването на заявлението се предават и две снимки паспортен формат.

  • Времетраенето на изпита е 90 минути.
  • Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/
  • На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".