Катедра "Финанси"

Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

вторник, 18 юни 2019 20:58 /
Начало:
вторник, 02 юли 2019 9:00
Край:
вторник, 02 юли 2019
Място:
УНСС
Подробности:

Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа.

График-разпределение за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявен на 26.06.2019г. след 19 часа на информационното табло. Съставът на изпитните комисии не се обявява.

  • Изисквания към Явяващите се дипломанти на Защита:


  • Студентите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и студентска книжка, които представят на изпитната комисия.
  • На Държавния изпит „Защита на дипломна работа“ се влиза по желание, а не по последователността на факултетните номера в графика.
  • Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпитът на всички студенти.
  • Възраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.
  • Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.