Катедра "Финанси"

Защита на дипломни работи на студентите от всички магистърски специалности към катедра "Финанси" – редовно обучение

понеделник, 15 октомври 2018 17:21 /
Начало:
вторник, 30 октомври 2018 8:30
Край:
вторник, 30 октомври 2018
Място:
УНСС
Подробности:

 

На  30.10.2018 г. от 08,30 часа  ще се  проведе Защита на дипломните работи на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение.

График-разпределение за Защитата на дипломните работи за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявен само на информационното табло пред катедрата на 25.10.2018г. след 17 часа.