Катедра "Недвижима собственост"

Обновено: вторник, 10 декември 2019 18:28

Партньори

Специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" подготвя кадри за бизнес, който възникна през последните години и се развива много динамично. Единственият негов сектор, познат на широката общественост от повече време, беше този на агенциите за недвижими имоти, като  преобладаващият брой сделки се отнасяше до жилищните имоти. Впоследствие възникнаха нови за икономиката на страната индустрии - управлението на недвижима собственост (пропърти мениджмънт), управлението на сгради и сградни съоръжения (фасилити мениджмънт), консултантски и посреднически услуги на пазара на недвижими имоти. Появиха се нови типове проекти, обекти и цели бизнеси - молове, търговски центрове, затворени комплекси и др., изискващи специализирани управленски услуги, инвестиционни дружества със специална инвестиционна цел и др. Катедра "Недвижима собственост" тясно си партнира с представителите на бизнеса от бранша. Сред нашите партньори са:

НСНИ - Национално Сдружение Недвижими Имоти

ФИАБЦИ - България

БФМА - Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация

РЕМАКС - България

Агенция "Явлена"

Агенция "Адрес"

Century 21

Агенция Ibrokers