Катедра "Недвижима собственост"

СЪОБЩЕНИЕ

сряда, 14 ноември 2012 14:54 /
Начало:
петък, 23 ноември 2012 16:00
Край:
Място:
Зала "Тържествена"
Подробности:

Катедра "Икономика на недвижимата собственост" съобщава на студентите от специалностите "Икономика на кооперациите" и "Икономика на недвижимата собственост  - ОКС "Бакалавър" и "Магистър", - успешно защитили дипломна работа или положили държавен изпит на 12.07.2012 г., че тържеството по случай официалното връчване на дипломи за висше образование ще се състои на 23 ноември 2012 година (петък) от 16.00 часа в зала "Тържествена".