Катедра "Недвижима собственост"

Обновено: петък, 02 март 2018 17:56

Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост"

Кой може да се обучава?
Програмата „Мениджмънт на недвижимата собственост" е предназначена за бакалаври, завършили същата или други специалности от всички висши училища.
Срок на обучение
Срокът на обучение е два семестъра.
Как да кандидатствам?
Приемът е чрез изпитен тест за икономисти или неикономисти. Примерни тестове може да откриете на сайта на УНСС.
Какви знания и умения ще придобиете?

 • Разработване на планове и прогнози за стартиране и развитие на бизнес с недвижими имоти;
 • Европейски стандарти за управление и търговия с недвижими имоти;
 • Прогнозиране конюнктурата на пазара на недвижими имоти;
 • Оценка на инвестиционния риск при сделки с недвижимости;
 • Финансови иновации на пазара на недвижими имоти;
 • Съвременни управленски методи в работата на организации от бранша и др.

Възможности за реализация

 • Мениджъри на отделни имоти и портфейли от имоти;
 • Инвестиционни консултанти в областта на недвижимите имоти;
 • Ръководители на отдели „Управление на имоти";
 • Анализатори на пазара на недвижими имоти;
 • Кредитни консултанти и инспектори, експерти в търговията с имоти и др.

Каква е таксата за обучение?
Обучението се извършва срещу заплащане на държавна такса в размер на 231 лв. на семестър (до запълване на местата по държавна поръчка) или в платена форма (таксата е 900 лв. на семестър).
Важни срокове
Приемът на документи и изпитът се провеждат всяка година през месец септември.
Форма на обучение
Обучението по програмата „Мениджмънт на недвижимата собственост" е в редовна форма , като се акцентира върху самостоятелната подготовка (извън аудиторна заетост, подготовка на курсови работи и разработване на практически казуси).