Катедра "Недвижима собственост"

Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 10.10.2018 г.

вторник, 31 юли 2018 10:00

Катедра “Недвижима собственост” съобщава на студентите от специалностите  „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ от ОКС “магистър”, че в срок от  21 до 28 септември 2018 г. в канцеларията на катедрата - к-т 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители).

Раздаване на рецензиите на дипломните работи - на 08 октомври 2018 г. от 14.00 ч. в к-т 1096.

Защитата на дипломни работи ще бъде на 10 октомври 2018 г. (сряда) от 11.00 ч.

Завършващите в ОКС "БАКАЛАВЪР", които ще се явяват на държавен изпит – подават молба в обща канцелария. Държавният изпит ще се състои на 10 октомври 2018 г. (сряда) от 10.00 ч.

 Учебните зали за провеждане на държавния изпит и дипломните защити ще бъдат съобщени в началото на месец октомври.

Галерия снимки от Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима соб ...