Катедра "Недвижима собственост"

Държавен изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на 09.07.2019 г.

понеделник, 20 май 2019 16:34 /
Начало:
вторник, 09 юли 2019 10:00
Край:
вторник, 09 юли 2019 13:00
Място:
зали 4052, 4055, 4056
Подробности:

Катедра “Недвижима собственост” съобщава на студентите от специалностите  „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ от ОКС “магистър”, че в срок от  17 до 27 юни 2019 г. в канцеларията на катедрата - к-т 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители).

Раздаване на рецензиите на дипломните работи - на 05 юли 2019 г. от 14.00 ч. в к-т 1096.

Защитата на дипломни работи ще бъде на 09 юли 2019 г. (вторник) от 10.00 ч. в зала 4052

Завършващите в ОКС "БАКАЛАВЪР", които ще се явяват на държавен изпит – подават молба в обща канцелария. Държавният изпит ще се състои на 09 юли 2019 г. (вторник) от 10.00 ч. в зали 4055 и 4056.