Катедра "Икономикс"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 20 август 2020 10:38

ОКС "Магистър"

Двете специалности, по които катедра „Икономикс“ ще обучава магистри през новата академична 2020/2021 г. са:

  1. Магистърска програма по „Макроикономически политики и пазари“ (редовна форма на обучение).
  2. Магистърска програма по „Приложна икономика и финанси" (редовна форма на обучение съвместно с катедра „Финанси“ на УНСС).