Катедра "Икономикс"

Обучение
Обновено: понеделник, 22 март 2021 14:30

ОКС "Магистър"

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Двете специалности, по които катедра „Икономикс“ ще обучава магистри през новата академична 2021/2022 г. са:

Магистърска програма по „Макроикономически политики и пазари“ (редовна форма на обучение).

  • държавна поръчка;
  • платено образование.

Магистърска програма по „Приложна икономика и финанси" (редовна форма на обучение съвместно с катедра „Финанси“ на УНСС) - само в платена форма.

В процес на подготовка и одобрение е и магистратура "Икономика и право", разработена съвместно с колегите от Юридическия факултет на УНСС. Повече информация може да получите от научния секретар на катедра "Икономикс".