Катедра "Икономикс"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 05 февруари 2020 11:01

Консултационни часове

 

 Уважаеми колеги,

консултантските часове на преподавателите важат в рамките на отделен семестър. За икономизация на време и за по-добра организация е препоръчително да се свържете с конкретния преподавател по имейла и да поставите въпроса, чийто отговор Ви интересува, както и да определите конкретен времеви диапазон за необходимата Ви консултация.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

1.

Проф.д.ик.н. Стати Статев

вторник

сряда

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

4029

2.

Проф.д.ик.н. Румен Гечев

понеделник

14.00 – 16.00

4014

3.

Доц.д-р Стела Ралева

вторник

сряда

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

4028

4.

Доц.д-р Емилия Георгиева

вторник

четвъртък

14.30 – 16.30

14.00 – 16.00

4018

5.

Доц.д-р Вера Пиримова

понеделник

вторник

10.30 – 11.30

12.30 – 15.30

4022

6.

Доц.д-р Ваня Иванова

сряда

четвъртък

15.30 – 17.30

12.00 – 14.00

4020

7.

Доц.д-р Мария Марикина

понеделник

четвъртък

14.00 – 16.00

  8.45 – 10.45

4021

8.

Доц.д-р Ивайло Беев

вторник

сряда

11.30 – 13.30

15.30 – 17.30

4016

9.

Доц.д-р Теодор Седларски

понеделник

12.00 – 14.00

4015

10

Гл.ас.д-р Енцислав Харманджиев

понеделник

петък

14.00 – 16.00

12.15 – 14.30

4019

11

Гл.ас.д-р Щерьо Ножаров

вторник

четвъртък

12.15 – 14.15

12.15 – 14.15

4023

12

Гл.ас.д-р Николай Величков

вторник

12.15 – 16.15

4028

13

Гл.ас.д-р Димитър Дамянов

вторник

сряда

12.15 – 14.15

12.15 – 14.15

4027

14

Гл.ас.д-р Петкан Илиев

понеделник

сряда

12.00 – 14.00

12.30 – 14.30

4017

15

Гл.ас.д-р Петър Пешев

сряда

четвъртък

10.00 – 12.00

12.00 – 14.00

4022

16

Гл.ас.д-р Аника Петкова

понеделник

четвъртък

  8.30 – 10.30

  8.30 – 10.30

4023

17

Гл.ас.д-р Боян Иванчев

петък

10.30 – 14.30

4019

18

Ас.д-р Иван Божикин

вторник

12.00 – 16.00

4015

19

Ас.д-р Любослав Костов

понеделник

сряда

10.00 – 12.00

14.00 – 16.00

4017

20

Ас.д-р Величка Николова

вторник

четвъртък

  8.00 – 10.30

17.30 – 19.00

4021