Катедра "Икономикс"

Специалности
Обновено: петък, 23 април 2021 9:56

Специалност Икономика с преподаване на английски език по Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University

Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай. От страна на УНСС програмата се води от катедра „Икономикс“. Целта е да бъдат подготвени високо квалифицирани икономически специалисти с богати теоретични и приложни познания в областта на икономикса на глобално ниво, които могат да се прилагат в динамична междукултурна среда.

Дуалната програма е предназначена за студенти от Китай. Тя е от типа “3+1” – първите три години студентите ще се обучават в TFSU, а през четвъртата година тези, които са положили успешно изпитите си, ще продължат следването си в УНСС. Освен обучението през четвъртата година, преподавателите от нашия университет ще осигуряват онлайн обучение по осем от дисциплините през първите три години. Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др.

В кратко изложение доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра „Икономикс“, и гл. ас. д-р Аника Петкова, координатор на програмата, запознаха студентите с техните преподаватели от УНСС през текущия летен семестър. Първата лекция – „Основи на икономическата теория“ - представи проф. д.ик.н Румен Гечев. Лектори по тази дисциплина са също гл. ас. д-р Петър Пешев и гл. ас. д-р Иван Божикин. Втората дисциплина за този семестър - „Микроикономика“ - се води от лекторите доц. д-р Мария Марикина, гл. ас. д-р Аника Петкова

Провеждането на лекциите в онлайн среда доказа високите възможности на УНСС да използва съвременните методи на обучение, да привлича чуждестранни студенти от цял свят и да се утвърди като водещ икономически университет на международно ниво.