Катедра "Икономикс"

Мобилност в Братислава

понеделник, 11 май 2015 15:18

През периода 20 – 26 април, 2015 г. ас. Аника Петкова осъществи мобилност по програма Еразъм с цел преподаване в Икономически университет, гр. Братислава, Словакия.

Пред студенти-магистри бе изнесена лекция на тема: „Взаимовръзки в платежния баланс – зависимост между текуща сметка и преки чуждестранни инвестиции. Сравнителен анализ на група страни от ЕС“.

Гостуването се осъществи във факултета по Национално стопанство (National Economy).

ас. Аника Петкова

Галерия снимки от Мобилност в Братислава ...