Катедра "Икономикс"

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

четвъртък, 11 март 2021 14:58

Държавният изпит за специалностите "Макроикономика", "Икономика", "Икономика с преподаване на английски език" на 19.03.2021 г. от 10:00 часа и за специалност "Икономика" – дистанционно обучение – ЦДО – София и ЦДО –Хасково на 20.03.2021 г. от 11:00 часа ще се проведат в Тестовия център, съгласно заповед № 183/28.01.2021 г., заповед № 290/11.02.2021 г. и заповед № 481/05.03.2021 г. на ректора на УНСС.

Държавният изпит се състои от 40 тестови и 2 открити въпроси – по Микроикономика и по Макроикономика. Продължителност на изпита – 3 астрономически часа.

От ръководството на катедра „Икономикс“

Галерия снимки от СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ...