Катедра "Икономикс"

Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“ при УНСС съвместно с Университет за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU, Китай)

вторник, 23 февруари 2021 15:45

Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“, между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай. Целта на програмата е да подготвя високо квалифицирани икономически специалисти с богати теоретични и приложни познания в областта на икономикса на глобално ниво, които могат да се прилагат в динамична междукултурна среда.

Дуалната програма е предназначена за студенти от Китай и е от типа “3+1” – първите три години студентите ще се обучават в TFSU, а през четвъртата тези от тях, които са положили успешно изпитите си, ще продължат своето следване в УНСС. Освен обучението през четвъртата година, преподаватели от нашия университет ще осигуряват онлайн обучението по осем от дисциплините през първите три години. Дуалната програма предвижда още осъществяването на мобилност на студентите, участие в научни семинари и др.

В кратко изложение доц. д-р Ивайло Беев – ръководител на катедра „Икономикс“, и координаторът гл. ас. д-р Аника Петкова запознаха студентите с техните преподаватели от УНСС през текущия летен семестър. Първата лекция по Основи на икономическата теория представи проф. д.ик.н Румен Гечев. Лектори по тази дисциплина са също гл. ас. д-р Петър Пешев и гл. ас. д-р Иван Божикин. Втората дисциплина „Микроикономика“, предвиден за този семестър, се води от лекторите доц. д-р Мария Марикина, гл. ас. д-р Аника Петкова и гл. ас. д-р Кристина Мархолева.

Провеждането на лекциите в онлайн среда доказа високите възможности на УНСС да използва съвременните методи на обучение, да привлича чуждестранни студенти от цял свят и да се утвърди като водещ икономически университет на международно ниво.

Повече за дуалната програма: https://www.unwe.bg/unwe-tfsu/en/pages/19415/about-sofia.html

 

Прикачени файлове:

image/jpeg CH-1-1.jpg - 58 KB

image/jpeg CH-1-2.jpg - 76 KB

image/jpeg CH-1-3.jpg - 51 KB

image/jpeg CH-1-4.jpg - 51 KB

image/jpeg CH-1-4.jpg - 51 KB

Галерия снимки от Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономик ...