Катедра "Икономикс"

Шеста научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“

четвъртък, 19 ноември 2020 18:16

    На 19 ноември 2020 г. се проведе Шестата научна конференция от поредицата „Икономически предизвикателства“, организирана от катедра Икономикс към Университета за национално и световно стопанство. Тазгодишното издание беше на тема „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“ и за първи път се проведе изцяло в дигитална среда.

economics_e438b_1.png

    От името на ректорското ръководство на УНСС участниците в конференцията бяха приветствани от проф. Даниела Иванова, в.и.д. заместник ректор по учебната работа. Приветствия поднесоха също деканът на Общоикономическия факултет, проф. Маргарита Атанасова и от в.и.д. ръководител на катедра Икономикс доц. Стела Ралева.

economics_e438b_2.png

      Основен акцент в програмата, включваща доклади на 40 изследователи от различни български академични институции бяха, ефектите и мерките за справяне с последиците от глобалното разпространение на COVID19 в социалната, икономическата и бизнес средата. Сред темите на докладите бяха и дигиталната трансформация на стопанствата, иновациите, кръговата икономика и зелените модели на управление, корпоративната социална отговорност. Сред участниците бяха представители на УНСС, Икономическия университет – Варна, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Нов български университет.

economics_e438b_3.png

economics_e438b_5.png

economics_e438b_6.png

economics_e438b_4.png

Галерия снимки от Шеста научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: криза, шокове, ...