Катедра "Икономикс"

Осма студентска научна конференция „Икономическа политика: реалности, предизвикателства, перспективи“

сряда, 13 май 2020 17:15

„Икономическа политика: реалности, предизвикателства, перспективи” беше темата на Осмата научна студентска конференция, организирана от катедра „Икономикс“ съвместно със Студентския съвет.

Форумът, посветен на 100-годишнината от създаването на УНСС, беше открит от проф. д.ик.н. Стати Статев, ръководител на катедра „Икономикс“. Той поздрави студентите за техния кураж да анализират икономическата политика предвид съвременните и особено текущите предизвикателства пред нея. Проф. Статев подчерта, че рецептите за преодоляване на Великата депресия от 30-те години на миналия век са неприложими за справяне с настоящата криза. Ръководителят на катедрата посочи още, че ролята на изследователите е да обосновават теоретични икономически политики, които да бъдат многовариантни, но отговорността за тяхното възприемане и прилагане е на политиците.

Събитието беше уважено от ректора проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра "Икономикс", гл. ас. д-р Николай Величков, научен секретар на катедрата, Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети, и Ангел Стойков, председател на Студентския съвет.

Ректорът проф. Димитров благодари на организаторите и участниците в конференцията за тяхната смелост, упоритост и ентусиазъм и подчерта, че участието на студентите дава огромен импулс за цялостното им развитие, включително кариерно. „Това показва, че човек търси извън рамката, че човек е активен и има какво да даде. Затова позицията на университетското ръководство винаги е била да насърчава подобни студентски прояви и събития, които дават плавен старт в живота, практиката и бизнеса на младите хора“, заяви ректорът и пожела успех на конференцията.

Зам.-ректорът проф. д-р Цветана Стоянова отбеляза, че въпреки трудната ситуация, катедра „Икономикс“ провежда своята ежегодна студентска конференция. „Това се дължи на студентите, които показаха, че са с много добра мисъл, която им помогна да разработят своите доклади и да ги представят на този форум“, посочи проф. Стоянова. Тя изрази убеждението си, че темата на конференцията ще даде нови насоки за бъдещето развитие на икономиката след пандемията и пожела на участниците ползотворна дискусия.

Председателят на Студентския съвет Ангел Стойков поздрави участниците и заяви, че въпреки епидемията студентите са успели да се адаптират, да изготвят своите доклади и да ги представят в онлайн формат. Той подчерта, че Студентският съвет за поредна година е съорганизатор на студентската конференция на катедра “Икономикс”, благодари на катедрата за съвместната работа и сътрудничеството през годините и пожела успех на форума.

Даниел Парушев също пожела успех на конференцията и насърчи студентите да учат през целия си живот.

Модератори на форума бяха гл. ас. д-р Енцислав Харманджиев и гл. ас. д-р Иван Божикин.

Снимки

Галерия снимки от Осма студентска научна конференция „Икономическа политика: реалности, предизвика ...