Катедра "Икономикс"

Тържествено връчване на дипломи

петък, 26 януари 2018 12:09

      Тържественото връчване на дипломи на студентите от сп. "Икономика" (РО и ДО), „Икономика с преподаване на английски език“ (РО) и „Макроикономика“ (РО) се състоя на 22 януари 2018г. в зала "Тържествена" от 17:00ч. На него присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Лилия Йотова,  доц. д-р Иво Беев, преподаватели от катедра "Икономикс", административния сътрудник към катедрата - г-жа Трифонова; както и много близки на абсолвентите.

     Проф. д.ик.н. Стати Статев  подчерта, че придобиването на бакалавърска степен е първата и най-важна крачка не просто към следващите степени на висшето образование, а е акт на себеутвърждаване, осъществен в най-стария, най-големия и с най-висока акредитационна оценка, икономически университет у нас. Това дава и необходимото основание за себеуважение. Но то не е финален акт, а перманентен процес на духовно усъвършенстване, осмислящо житейския път на всеки. Проф. д.ик.н. Статев насърчи дипломантите да насочат усилията си към следващата важна стъпка – придобиването на магистърска степен -  и подчерта, че вратите на УНСС винаги са отворени за неговите възпитаници.

       Доц. д-р Йотова акцентира върху възможностите за професионална реализация на възпитаниците на УНСС, с което допълни констатацията, че съществена част от възпитаниците на университета намират своята професионална реализация още по време на следването си. Съществен момент в приветствието към абсолвентите, касаеше качеството на обучението и приноса към обществото от индивидуалните усилия за усъвършенстване, неразривна част от които са усилията в образователното поприще.   

Атмосферата беше непринудена и тържествена.

Прикачени файлове:

image/pjpeg Връчване на Дипломи_1.JPG - 251 KB

image/pjpeg Връчване на Дипломи_2.JPG - 243 KB

image/pjpeg Връчване на Дипломи_3.JPG - 218 KB

image/pjpeg Връчване на Дипломи_4.JPG - 241 KB

image/pjpeg Връчване на Дипломи_5.JPG - 322 KB

image/pjpeg Връчване на Дипломи_6.JPG - 228 KB

image/pjpeg Връчване на Дипломи_7.JPG - 243 KB

image/pjpeg Връчване на Дипломи_8.JPG - 238 KB

Галерия снимки от Тържествено връчване на дипломи  ...