Катедра "Икономикс"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 27 ноември 2019 21:57

ОКС "Магистър"

Основната специалност, по която катедра „Икономикс“ обучава магистри е „Макроикономика“ (редовна форма на обучение), а от учебната 2013/2014 година катедрата е водеща на нова магистърска програма – „Макроикономика и финанси“ (редовна форма на обучение съвместно с катедра „Финанси“ на УНСС).