Катедра "Икономикс"

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ОКС "МАГИСТЪР"

сряда, 08 февруари 2017 14:20

Уважаеми колеги,

защитата на ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ на студентите в ОКС "магистър", от специалности:

- МАКРОИКОНОМИКА;

- МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ;

ще се проведе на 24 април 2017, от 08:30 ч., каб.4013.

Галерия снимки от ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ОКС "МАГИСТЪР" ...