Катедра "Икономикс"

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС „МАГИСТЪР“

сряда, 21 февруари 2018 16:48 /
Начало:
понеделник, 26 март 2018
Край:
Място:
Подробности:

Уважаеми колеги,

защитата на ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ на студентите в ОКС "Магистър", от специалности:

- МАКРОИКОНОМИКА;

- МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ;

ще се проведе на 26.03.2018г.

Крайният срок за предаване на дипломните работи за защитите е:  12.03.2018г.