Катедра "Икономикс"

Защита на дипломни работи- ОКС „Магистър“

вторник, 16 май 2017 17:29 /
Начало:
четвъртък, 13 юли 2017 8:30
Край:
Място:
Подробности:

Уважаеми колеги,

защитата на дипломни работи на студентите в ОКС "Магистър", от специалности:

- Макроикономика;

- Макроикономика и финанси;

ще се проведе на 13 юли 2017г., от 08:30ч.