Катедра "Икономикс"

Семинар
Обновено: понеделник, 09 октомври 2017 12:38

Семинар 18 април 2016

След обсъжданията по предложените теми, се взеха следните решения:

  1. Трета Студентска конференция на специалностите, водени от катедрата.

-         отговорници д-р Харманджиев, д-р Беев – да осигурят зали, финансиране, отпечатване на материали, приемане на докладите, представяне пред ПС (селектиране на докладите), отразяване на събитието на катедрения подсайт и др.присъщи дейности по подготовката и реализиране на научния форум;

-         дата на повеждане 13 май 2016г.

-         място: УНСС – откриване 09:00 зала „Тържествена“, работа по панели 10:00-12:00 в зали Факултетна и Научни съвети; 12:00-12:30 обяд; 12:30-16:00 заключителна част ауд.4026;

-         Програмен съвет – в състав гл. ас. д-р Клавдия Николова Ташева, гл.ас. Петкан Александров Илиев, ас. Венцислав Николов Съев, ас. Пламен Николов Пашов – селектиране на докладите до 10 май;

-         Модератори: по един нехабилитиран и един докторант за всеки панел.

-         Да се създаде организация за 4-тата конференция, която да се състои м.март 2017г., а номинираните от ПС доклади да участват (и да представят катедрата) на Годишната научна студентска сесия (традиционно през април).

 

          2. Стратегия за по-тясно взаимодействие при публикационната дейност на нехабилитираните колеги, докторантите и студентите.

-         По препоръка на модераторите (по т.1), най-добрите доклади да бъдат пренасочени към катедрената конференция.

-         Събитието (по т.1) да се отрази на блога на катедрата.

-         Участието в „Семинар“-а да стане препоръчително за докторантите (независимо от формата на обучение) и за хоноруваните;

-         Да се проучи готовността на докторантите (независимо от формата на обучение) за изнасяне на семинарни занятия по определени теми и/или дисциплини; и евентуално предложение (до КС) за статут на хоноровани асистенти към катедрата.

 

          3. Фейсбук комуникация;

-         Администратори: гл.ас.д-р Щерьо Стефанов Ножаров, ас.д-р Петър Илков Пешев, ас. Димитър Димитров Дамянов;

-         Приеха „Етични правила“ относно администраторските правомощия.

 

         4. Блог катедра и раздвижване на кетедрения подсайт;

-         Отразяване на дейността на „Семинар“-а;

-         Отразяване на студентската конференция – обявление, покана, откриване (видео клип) и др.;

-         Коментираха се и други възможности – в развитие (алумни, списание и т.н.);

-         Отговорник: ас. д-р Николай Николаев Величков.

 

         5. Техническа процедура за учредяване на Алумни клуб;

-         Отговорник: гл.ас.д-р Щерьо Стефанов Ножаров;

-         След приключване на подготвителната част – да се разшири кръга на учредителите.

 

          6. Експериментално учебно списание за нехабилитирани, докторанти и студенти – индексация и видимост;

-         Техническа процедура – отговорници: гл.ас.д-р Ивайло Беев, ас. д-р Николай Николаев Величков; ас.д-р Петър Илков Пешев.

-         Проверка на възможностите за външно финансиране по проект – отговорник: ас.д-р Кристина Стефанова Петрова.

 

          7. Обсъди се темата за цялостното представяне на нехабилитирания състав – по отношение на изпълнението на натовареността по НИД.

Решение: да се създадат условия за цялостно включване на нехабилитирания състав в дейността на „Семинар“-а.

 

         8. Следващо заседание:

-         първа седмица на м.май 2016г.;

-         дневен ред: съобразно текущи предложения;

-         организатор и отговорник: д-р Беев.