Катедра "Икономикс"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – (на 01.07.2021 г.) за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“

вторник, 11 май 2021 9:30

Датата за провеждане на присъствени защити на дипломни работи на студентите от специалностите „Макроикономически политики и пазари“ – 2 сем., „Макроикономика“ – 3 сем. и  „Макроикономика и финанси“ – 3 сем., ОКС „магистър“, редовна форма на обучение е 01.07.2021 г., от 10:30 ч. в зала 3063.

Съгласно т.7 от Заповед №1224/05.05.2021г. на Ректора на УНСС, защитите на дипломни работи се провеждат присъствено. 

Вижте приложения файл с име "Дипломни работи" за допълнителни указания по процедурата.

От ръководството на катедра „Икономикс“

Прикачени файлове:

application/pdf Дипломни работи.pdf - 274 KB

Галерия снимки от И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – (на 01.07.2021 г.) за студент ...