Катедра "Икономикс"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.03.2021 г. за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“

петък, 12 февруари 2021 10:58

Защитата на дипломните работи за специалности: "Макроикономика" - 2 сем., "Макроикономика" - 3 сем., и "Макроикономика и финанси" - 3 сем., редовна форма на обучение ще се проведе на 22.03.2021г. (понеделник) от 10.00ч. в кабинет 4013 - присъствено, съгласно Заповед №183/28.01.2021г. и Заповед №289/11.02.2021г. на ректора на УНСС.

Галерия снимки от И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.03.2021 г. за студентите от ...