Катедра "Икономикс"

Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване

вторник, 23 октомври 2018 13:46

Шестдесетгодишният юбилей на Общоикономическия факултет (ОИФ) събра в Голямата конферентна зала представители на академичното ръководство, бивши декани на ОИФ, декани на другите факултети в УНСС, ръководители на катедри, преподаватели, студенти, възпитаници, гости. Тържеството и юбилейният университетски научен форум „Съвременна динамика на икономическите теории“ се проведоха под патронажа на ректора на проф. д.ик.н. Стати Статев.

Доц. д-р Лилия Йотова поздрави с добре дошли бившите декани на ОИФ, както и представителите на академичната общност, уважали тържеството.

Ректорът проф. Статев, декан на Общоикономическия факултет от 1999 г. до 2003 г., прочете своето послание – първото в Почетната книга на факултета, открита в чест на юбилея:

„Шест десетилетия академичен градеж, вярност към традициите и духа на УНСС, стожер на икономическата наука в България, създател на образователни и научни стандарти, непрекъснат стремеж към развитие и самоусъвършенстване, хиляди възпитаници и поколения преподаватели и изследователи, голяма част от които част от държавния, политическия и бизнес елит на страната и света – това е нашият Общоикономически факултет. Сравняват висшето образование и науката с музиката, защото и за тях са нужни истински талант, непресъхващо вдъхновение, честни души. А звуците - те са от цялата гама - житейски истини - без дирижирани овации - това, което ние можем и правим от сърце. Шест десетилетия Общоикономическият факултет е „първата цигулка“ в многоликия академичен оркестър на УНСС. Вярвам, че винаги ще бъде така!“

В своето приветствие почетният ректор и почетен професор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов заяви:

„Спомням си прекрасното стихотворение на Димчо Дебелянов за бащината къща с незабравимо описана атмосфера на уют, топлота и разбирателство. На днешното тържество всички нас, възпитаниците и преподавателите от Общоикономическия факултет, неусетно, но непреодолимо силно и вълнуващо ни завладява усещането за принадлежност към още един, втори роден дом, и това е нашият факултет. Тази атмосфера не е случайна. Тя е градена непрестанно вече 60 години. Тихо и неуморно, но мъдро и с мисъл.

Ще припомня случая, когато приемат Обединеното кралство в Европейския съюз и възниква въпросът, че Великобритания няма конституция. Тогава министър-председателят Едуард Хийт отговаря: „Защо ни е конституция, та ние имаме традиции!“. Общоикономическият факултет също няма писана „конституция“, но вече 60 години той създава, развива, утвърждава и отстоява академичните традиции и академичния дух на колегиалност и толерантност, разбирателство и съпричастност, научна почтеност и добросъвестност, поглед в бъдещето и единение в работата. Този академичен дух и тези традиции станаха неписаната конституция на факултета и те не само се вградиха в основите на академизма в нашия университет, но и отредиха водещото място на Общоикономическия факултет в УНСС.“

Поздравления за юбилея поднесоха проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д-р Димитър Димитров – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д.н. Живко Драганов – декан на Юридическия факултет, проф. д-р Николай Щерев – ръководител на катедра „Индустриален бизнес, и доц. д-р Блага Благоева - ръководител на катедра „Политология“, и др.

Ректорът проф. Статев награди факултета с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ за постижения в учебната и научноизследователската работа и по случай 60-годишнината от неговото основаване.Бившите декани получиха плакет и сертификат за принос към развитието на Общоикономическия факултет.

След тържеството се проведе юбилейният университетски научен форум „Съвременна динамика на икономическите теории“, по време на който свои доклади представиха преподаватели от УНСС, ПУ „Паисий Хилендарски“, Техническия университет – Габрово, и др. Бяха дискутирани широка палитра теми от областта на икономическата теория, теоретичния синтез на социологическото и икономическото познание и др. Изнесени бяха данни за промените в икономическите теории, както и за управлението на човешките ресурси в съвременните организации. Дискутираха се и темите за заетостта и съвременните тенденции в енергийната политика. Свои доклади изнесоха и докторанти от различни катедри на УНСС.

Всички доклади ще бъдат издадени в юбилеен сборник.

 

 

Галерия снимки от Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване ...