Катедра "Икономикс"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 24 април 2013 9:59

Критерии за оценка на дипломна работа

Критериите могат да бъдат свалени в PDF формат.