Катедра "Икономикс"

ОКС "Бакалавър"
Обновено: понеделник, 22 март 2021 14:19

Правила за провеждане на Преддипломен стаж

СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми колеги,

очакваме сключването на институционални споразумения, които да дадат шанс за по-добра професионална реализация: очаквайте информация в тази насока скоро.Правилата могат да бъдат свалени в PDF формат.