Катедра "Икономикс"

Обновено: четвъртък, 05 октомври 2017 12:14

Правила за провеждане на Преддипломен стаж

Правилата могат да бъдат свалени в PDF формат.