Катедра "Икономикс"

Обновено: понеделник, 09 октомври 2017 12:36

Програма за изпит по "Икономикс" за докторанти по всички научни специалности

Програмата може да бъде свалена в PDF формат.