Катедра "Икономикс"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 31 март 2020 13:40

Правила за провеждане на Държавен изпит

Правилата за провеждане на Държавен изпит могат да бъдат свалени в PDF формат.