Катедра "Икономикс"

Обновено: вторник, 12 март 2019 15:00

Консултационни часове

 

 Уважаеми колеги,

консултантските часове на преподавателите важат в рамките на отделен семестър. За икономизация на време и за по-добра организация е препоръчително да се свържете с конкретния преподавател по имейла и да поставите въпроса, чийто отговор Ви интересува, както и да определите конкретен времеви диапазон за необходимата Ви консултация.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛ

            ПРИЕМНО ВРЕМЕ

1

проф. д. ик. н. Стати Василев Статев

сряда от 10,00 до 12,00 ч. в каб. 1024.

2

проф. д.ик.н. Румен Василев Гечев

неплатен отпуск

3

доц. д-р Лилия Йотова Борисова

четвъртък от  16,00 до 18,00 ч.

4

доц. д-р Стела Стоянова Ралева

сряда от 10,00 до 12,00 ч. в к.1018

5

доц. д-р Емилия Георгиева Младенова

понеделник от 09,45 до 10,45 ч.;от 13,15 до 14,15; петък от 14,00 до 16,00 ч. 

6

доц. д-р Вера Димитрова Пиримова

сряда от 11,30 до 13,30 ч.; понеделник от 12,00 до 14,00 ч.

7

доц. д-р Ваня Петрова Иванова

вторник от 11,00 до 14,00 ч.; четвъртък от 10,30 до 11,30 ч.

8

доц. д-р Мария Тодорова Марикина

вторник от 08,45 до 10,45 ч.; сряда от 11,30 до 13,30 ч.

9

доц. д-р Екатерина Стефанова Сотирова

Болничен

10

доц. д-р Красимир Христов Керчев

сряда от 9,00 до 11,00 ч.; от 17,30 до 19,30

11

доц. д-р Атанас Петров Атанасов

-

12

доц. д-р Ивайло Дончев Беев

вторник от 14,15 до 16,15 ч.; сряда от 14,15 до 16,15 ч.

13

гл. ас. д-р Клавдия Николова Ташева

понеделник  от 14,00 до 18,00 ч.

14

гл.ас. д-р Петър Валериев Станков

неплатен отпуск

15

гл.ас. д-р Енцислав Пейчев Харманджиев

понеделник от 12,15 до 14,30 ч.; четвъртък от 10,30 до 12,30 ч.

16

гл.ас. д-р Щерьо Стефанов Ножаров

понеделник от 13,45 до 17,45 ч.

17

гл.ас. д-р Кристина Стефанова Мархолева

понеделник от 12,15 до 13,15 ч.; вторник от 09,45 до 10,45; от 14,00 до 16,00 ч.

18

гл.ас. д-р Петър Илков Пешев

сряда от 8,00 до 10,00 ч.; петък от 10,30 до 12,30 ч.

19

гл.ас. д-р Николай Николаев Величков

вторник от 14,00 до 18,00 ч.

20

гл.ас. д-р Димитър Димитров Дамянов

вторник от 12,15 до 14,15 ч.; четвъртък  от 12,15 до 14,15 ч.

21 

 гл.ас. д-р Петкан Илиев

понеделник от 08,30 до 10,30; вторник от 11,30 до 13,30 ч. 

22

ас. д-р Иван Атанасов Божикин

вторник от 13,30 до 17,30 ч.

23

ас. д-р Аника Стефанова Петкова

вторник от 8,45 до 10,45 ч.

24

 хон. проф. д-р Атанас Николов Казаков

 -

25

Съвместител: доц. д-р Теодор Седларски

 четвъртък от 10,00 до 12,00