Катедра "Икономикс"

Обновено: сряда, 13 ноември 2019 10:11

Консултационни часове

 

 Уважаеми колеги,

консултантските часове на преподавателите важат в рамките на отделен семестър. За икономизация на време и за по-добра организация е препоръчително да се свържете с конкретния преподавател по имейла и да поставите въпроса, чийто отговор Ви интересува, както и да определите конкретен времеви диапазон за необходимата Ви консултация.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛ

            ПРИЕМНО ВРЕМЕ

1

проф. д. ик. н. Стати Василев Статев

сряда от 10,00 до 12,00 ч. в каб. 1024.

2

проф. д.ик.н. Румен Василев Гечев

неплатен отпуск

3

доц. д-р Лилия Йотова Борисова

 -

4

доц. д-р Стела Стоянова Ралева

сряда от 10,00 до 12,00 ч. в к.1018

5

доц. д-р Емилия Георгиева Младенова

понеделник от 14,00 до 18,00 ч.

6

доц. д-р Вера Димитрова Пиримова

сряда от 10,30 до 12,30 ч.; понеделник от 12,30 до 14,30 ч.

7

доц. д-р Ваня Петрова Иванова

понеделник от 14,00 до 16,00 ч.; сряда от 10,30 до 12,30 ч.

8

доц. д-р Мария Тодорова Марикина

понеделник от 14,00 до 16,00 ч.; вторник от 10,30 до 12,30 ч.

9

доц. д-р Екатерина Стефанова Сотирова

Болничен

10

доц. д-р Красимир Христов Керчев

петък от 8,30 до 10,30 ч.; от 14,30 до 16,30

11

доц. д-р Теодор Седларски

понеделник от 12:00 до 14:00 ч.

12

доц. д-р Ивайло Дончев Беев

вторник от 14:15 до 16:15; сряда от 14:15 до 16:15 ч.

13

гл.ас. д-р Петър Валериев Станков

неплатен отпуск

14

гл.ас. д-р Енцислав Пейчев Харманджиев

сряда от 08,45 до 10,45 ч.; четвъртък от 10,30 до 12,30 ч.

15

гл.ас. д-р Щерьо Стефанов Ножаров

вторник от 13:15 до 14:15; четвъртък от 13:15 до 14:15; от 15:45 до 17:45

16

гл.ас. д-р Кристина Стефанова Мархолева

-

17

гл.ас. д-р Петър Илков Пешев

вторник от 8,00 до 10,00 ч.; четвъртък от 08,00 до 10,00 ч.

18

гл.ас. д-р Николай Николаев Величков

сряда от 10,15 до 10,45 ч. и от 14,00 до 17,30 ч.

19

гл.ас. д-р Димитър Димитров Дамянов

сряда от 12,15 до 14,15 ч.; четвъртък  от 12,15 до 14,15 ч.

20

 гл.ас. д-р Петкан Илиев

понеделник от 15,30 до 17,30; четвъртък от 10,30 до 12,30 ч. 

21

ас. д-р Иван Атанасов Божикин

петък от 07,00 до 09,00 ч. и от 12,00 до 14,00 ч.

22

ас. д-р Аника Стефанова Петкова

понеделник от 14,00 до 16,00 ч.; сряда от 12,30 до 14,30

23

 ас. д-р Любослав Костов

понеделник от 14,30 до 16,30; четвъртък 8,45 до 10,45

24

 ас. д-р Величка Николова

вторник от 10,30 до 12,30; четвъртък 10,30 до 12,30 ч.

23

хон. ас. д-р Боян Иванчев

 четвъртък от 15,45 до 17,45