Катедра "Икономикс"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 18 март 2013 10:19

ОКС "Бакалавър"

Катедра "Икономикс" води подготовката на бакалаври по специалност "Макроикономика" и специалност "Икономика" с преподаване на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на обучение.