Катедра "Икономикс"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 09 декември 2016 16:22

Семинар 12/12/2016

Уважаеми колеги,

на 12/12/2016 от 14:00 ч., в зала "Научни съвети", ще се проведе регулярен семинар към катедрата, като ще се обсъжда придвижването на процедурата по регистрация на Алумни клуб към катедрата и асоциирането на студентска структура към него.
На заседанието ще присъстват студенти (от инициативен комитет) и представители на Студентски съвет УНСС.