Катедра "Икономикс"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Осма студентска научна конференция „Икономическа политика: реалности, предизвикателства, перспективи“

Осма студентска научна конференция „Икономическа политика: реалности, предизвикателства, перспективи“

13.5.2020 г. 17:15:25 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“

5.12.2019 г. 09:32:12 ч.

Пета научна конференция на катедра "Икономикс"

Пета научна конференция на катедра "Икономикс"

14.10.2019 г. 15:51:33 ч.

Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“

Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“

13.5.2019 г. 09:35:08 ч.

70 години катедра „Икономикс“

70 години катедра „Икономикс“

20.11.2018 г. 13:04:40 ч.

Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване

Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване

23.10.2018 г. 13:46:19 ч.

Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“

Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“

22.5.2018 г. 14:16:04 ч.

Тържествено връчване на дипломи

Тържествено връчване на дипломи

26.1.2018 г. 12:09:27 ч.

Кръгла маса на тема „Ролята на социалното предприемачество в подкрепа на местните общности“ в Европейския парламент

Кръгла маса на тема „Ролята на социалното предприемачество в подкрепа на местните общности“ в Европейския парламент

5.12.2017 г. 20:50:06 ч.

Преподавател от катедрата взе участие в международна научна конференция за нови бизнес модели

Преподавател от катедрата взе участие в международна научна конференция за нови бизнес модели

28.6.2017 г. 09:33:08 ч.