Катедра "Икономикс"

Хоноруван асистент от катедрата изнесе лекции в Университета на Сарагоса

петък, 05 юни 2015 15:42

През месец май 2015 г. хон. ас. Агоп Каспарян от катедра „Икономикс” изнесе лекции на тема „The history of the European Economic Integration and Bulgarian integration after/before 2007” пред студенти от 1-ви курс в Университета на Сарагоса – Испания. Лекциите бяха съпроводени от дискусия за предизвикателствата пред България преди и след приемането в ЕС.

Хон. ас. Агоп Каспарян направи и кратка презентация на УНСС, представи възможностите за мобилност в България и в частност в УНСС.

По време на посещението бяха организирани и срещи с ръководителя на центъра за мобилност на преподаватели и студенти Марта Мелгуизо (Marta Melguizo), с която бяха обсъдени възможностите за разширяване на програмите за мобилност между Университета на Сарагоса и УНСС.

хон. ас. Агоп Каспарян

Галерия снимки от Хоноруван асистент от катедрата изнесе лекции в Университета на Сарагоса ...