Катедра "Икономикс"

Научен проект и научен форум на катедра „Икономикс“, одобрени в тазгодишния конкурс за НИД на УНСС

четвъртък, 16 април 2015 8:40

В университетския конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за 2015 г. бяха класирани един индивидуален проект и един научен форум на катедра „Икономикс“.

Индивидуалният проект за научно изследване е на гл. ас. д-р Ивайло Беев и е на тема: „Макроикономически функции на държавата в контекста на правните регулации“.  

Научният форум е конференция на тема: „Икономически предизвикателства: растеж, конкурентоспособност, неравенство“, която ще се проведе на 06.11.2015 г.

Галерия снимки от Научен проект и научен форум на катедра „Икономикс“, одобрени в тазгодишния конк ...