Катедра "Икономикс"

Докторант е класиран за участие в програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2014-2015 година

вторник, 27 май 2014 16:11

Докторантът Иван Божикин е класиран за участие в програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2014-2015 година. Той ще посети Католическия университет в Льовен, Белгия за период от три месеца. Мобилността по програма ЕРАЗЪМ+ ще бъде извършена през втория семестър на академичната 2014-2015 година. Целта на тази мобилност за обучение е подготовка на части от дисертационния труд на докторанта, който се обучава в съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел, Белгия.

Галерия снимки от Докторант е класиран за участие в програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2014-2015 год ...